Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

„Când pleacă unul dintre părinti, copilul este parțial afectat, când pleacă și mama și tata, copilul trăiește abandonul"

Conform prevederilor art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție Compartimentului de Asistență Socială de la domiciliul copilului, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.

2. Legea prevede o sancțiune contravențională (amendă de la 500-1000ron) pentru părinți, pentru nerespectarea obligației de a notifica Compartimentului de Asistență Socială plecarea la muncă în străinătate.

3. Notificarea va conține în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

4. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu prevederile legale. După primirea hotărârii de delegare a autorității părintești, părintele sau persoana în grijă căreia se află copilul, va depune o copie a acesteia la sediul Compartimentului de Asistență Socială Bogdana.

5. Aceste dispoziții sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

6. Persoana desemnată să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 1 la HG 691/2015:

7. Compartimentul de Asistență Socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităților școlare care funcționează pe raza lor administrativ-teritorială, date și informații cu privire la copiii aflați în următoarele situații:

- copii cu ambii părinți plecați în străinătate;

- copii cu părintele unic susținător plecat în străinătate;

- copii cu un singur părinte plecat în străinătate;

- copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an.

8. Unitățile școlare au obligația de a transmite lista nominală a copiilor aflați în aceasta situație, în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare.

9. După primirea datelor, Compartimentul de Asistență Socială prin personalul din cadrul său are obligația de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiți copiii și de a verifica dacă sunt respectate prevederile art.104-105 din Legea nr.272/2004.

10. Cu ocazia vizitei la domiciliul minorului, reprezentantul Compartimentului de Asistență Socială va completa fișa de identificare a riscurilor și va întocmi raportul de evaluare inițială.

11. În situația în care din raportul de evaluare inițială rezulta faptul că acel copil se afla în situație de risc se va întocmi planul de servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Situație de risc: orice situație, măsură sau inacțiune care afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie sau în comunitate, pentru o perioadă determinată de timp.

- În situația în care se constată scăderea randamentului școlar, învățătorul/dirigintele copilului are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar și de a anunța în scris reprezentantul serviciului public de asistență socială.

- În situația în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, reprezentantul Compartimentului public de asistență socială solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivel local nu există psiholog, reprezentantul serviciului public de asistență socială solicită sprijinul direcției generale de asistență socială și protecția copilului în vederea facilitării accesului la servicii de specialitate.

- În situația în care se constată degradarea stării de sănătate a copilului care are părinții plecați la muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistență socială are obligația de a informa în scris medicul de familie și de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce privește verificarea stării de sănătate a minorului.

- În situația în care se constată afilierea copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracțional, reprezentantul serviciului public de asistență socială are obligația de a solicita în scris sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unității școlare la care acesta este înscris și a poliției.

- În situația în care, reprezentantul serviciului public de asistență socială intră în contact cu un copil și are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligația de a sesiza de îndată direcția generală de asistență socială și protecția copilului în vederea inițierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri.

12. În situația în care constată că nu există persoana desemnată prin hotărâre de delegare a autorității părintești să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului, Direcția de Asistență Socială are obligația de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, pana la stabilirea unei măsuri de protective în condițiile legii, are obligația de a-l întreține și, în termen de 48 de ore, de a anunța autoritatea administrație publice locale în a cărei raza teritorială își are sediul sau domiciliul". În acest caz monitorizarea copilului se va face la fiecare 3 luni.

13. În situația în care există persoana desemnata prin hotărâre de delegare a autorității părintești să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului, Compartimentul de Asistență Socială are obligația ca în primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorității părintești să realizeze o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanță, în vederea informării și consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creșterea și îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.

Obligațiile persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu părinte/părinți plecat/plecați la munca în străinătate:

- să asigure toate condițiile unei îngrijiri și educări normale creșterii și dezvoltării copilului.
- să pună la dispoziția Compartimentului de Asistență Socială toate datele și informațiile pe care le deține cu privire la adresa la care pot fi contactați părinții în străinătate și de a face dovada că menține legătura cu aceștia.
- să participe la evenimentele/programele de consiliere și informare organizate de către Compartimentul de Asistență Socială.
- să anunțe orice modificare ce poate interveni în legătură cu copilul pe care îl are în creștere și îngrijire cu privire la domiciliul, unitatea de învățământ, medicul de familie, adresa părinților, numere de telefon, etc.
- în cazul în care constată probleme ale minorului privind situația școlară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative să solicite sprijin reprezentanților Compartimentului de Asistență Socială, consilierului școlar, psihologului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituții publice locale.

Conform prevederilor art. 4 lit. b și lit. c din Anexa 1 la H.G. nr. 691/2015:

14. Părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate, precum și persoana în sarcina căreia cad îngrijirea și îngrijirea copilului, trebuie să urmeze, obligatoriu, programe de educație parentală și de consiliere, pentru a preveni situații de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul.

15. În acest sens, Compartimentul Asistență Socială organizează trimestrial întâlniri/evenimente de consiliere/informare, programe de educație parentală, pentru persoanele suport/părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, ce pot viza:

- rolul activ al persoanelor suport în educația și dezvoltarea copilului

- drepturile și obligațiile părinților care doresc să plece la muncă în străinătate, a persoanelor suport precum și sprijinul ce poate fi acordat acestora;

- necesitatea realizării demersurilor cu privire la hotărârea de delegare a autorității părintești și beneficiile acesteia;

- importanța prezenței părinților în viața copiilor, atât a mamei cât și a tatălui, fiecare având rolul său în creșterea, dezvoltarea și educarea minorilor;

- prevenirea situațiilor de conflict a persoanei suport în relația cu minorul;

- importanța prezenței părinților în viața copiilor, atât a mamei cât și a tatălui, fiecare având rolul său în creșterea, dezvoltarea și educarea minorilor;

- modalități de identificare și rezolvare a conflictelor sau problemelor ce pot să apară în procesul de dezvoltare a copilului, indiferent de vârsta acestuia;

- importanța părinților în viața copilului;

- colaborarea persoanei suport cu copiii și societatea;

- evidențierea conflictelor care apar între copil și persoana suport precum și modul cum se ajunge la cooperare.

- problemele întâmpinate de către persoanele suport.

Acte necesare

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară și obținerii hotărârii de delegare a autorității părintești

- documente ale părintelui/părinților: copie acte de identitate și de stare civilă (certificat de căsătorie);

- dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul;

- alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții și pentru ce perioadă etc.

- documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;

- documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie etc.), dovada spațiului de locuit, adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declarație pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;

- alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea judecătoriei.